Socijalne mreže:

Projektovanje i proizvodnja
podstanica za grejanje

Šta su podstanice za grejanje​?

Toplotna podstanica je jedan od tri osnovna elementa sistema daljinskog grejanja, pored toplifikacione mreže i toplotnog izvora. Namenjena je za primopredaju toplote, odnosno, toplotna energija koja stiže iz toplifikacionog sistema mora na neki način da se preda sekundarnoj mreži kućne instalacije, a to se upravo čin uz pomoć toplotne podstanice.

Ovaj uređaj omogućava kako domaćinstvima tako i velikim postrojenjima da mere predatu toplotnu energiju i integrišu je u sistem daljinskog nadzora i upravljanja. Kompaktne toplotne podstanice se mogu naći već u rasponu od 10kW pa do više hiljada kW, za direktno ili indirektno priključenje potrošača, a izrađuje se prema i u skladu sa tehničkim uslovima distributera toplotne energije.

Pored projektovanja i proizvodnje podstanica naša kompanija takođe nudi najsavremenija rešenja za razdelnike, sabirnike  i hidraulične skretnice.

Vršimo usluge:

PROJEKTOVANJA

PROIZVODNJE

ZAŠTO ODABRATI NAŠ PROIZVOD?

Pogledajte neke od naših završenih projekata

Imate dodatna pitanja?

Kontaktirajte nas na broj telefona +381 60 70 61 338